Beelddenkonderzoek

Een goede intelligentie, maar toch niet mee kunnen komen op school? Problemen bij lezen, automatiseren of spelling. Het grote geheel kunnen overzien, maar details worden vergeten? Soms lijken problemen op school op het eerste gezicht onverklaarbaar. Toch zou het kunnen dat een versterkt visueel denken en een minder sterk ontwikkeld verbaal denken in de weg zit bij het leren op school. Dat wordt ook wel “beelddenken” genoemd. Beelddenken ( in de wetenschap “visueel leersysteem” genoemd) is de oorspronkelijke manier van mensen om informatie te verwerven en te verwerken. Vanuit het geheel, associatief, zintuiglijk en met beeld. Taaldenken (in de wetenschap “verbaal leersysteem” genoemd) is een aangeleerde manier van informatie verwerven en verwerken. Vanuit details, op volgorde en met woorden en begrippen.

Hoe zit dat nu precies?

Beelddenken hoort bij mensen. Als baby waren we volledig visueel ingesteld. Er was nog geen taal! In de loop der jaren leren we het verbale (talige) denken aan. Door te praten en te luisteren, maar ook door het aanleren van regels, volgordes en het zien van verschillen in plaats van overeenkomsten.

In onze maatschappij kunnen we niet zonder het verbale denken. En ook op school wordt er een flink beroep gedaan op het verbale denken. Voor alle kinderen is deze omschakeling wennen, maar bij de meeste kinderen gaat dit goed.  Dan gaat de visuele voorkeur goed samen met het opkomende verbale denken. Soms zetten mensen het visuele (en daarmee ook het associatieve en creatieve denken) in de kast om plaats te maken voor het verbale denken.

Veelal gaan beide manieren van denken hand in hand.

Veel hoogbegaafden hebben een voorkeur voor visueel (en daarmee ook associatief en creatief) denken. Je kunt namelijk vele malen sneller in beelden denken dan in woorden. En dat is fijn als je snelle hersens hebt!

Wanneer daarmee de ontwikkeling van het verbale denken achterblijft (bijv. door dyslexie, concentratieproblemen, een lage of juist te hoge cognitie of een sterk persoonlijke voorkeur voor visueel denken), kan dit problemen opleveren. Problemen worden zichtbaar- zoals bij het lezen, spellen, rekenen, automatiseren, maar ook elementen als de tijd in de gaten houden en plannen/organiseren zijn soms moeilijk. Daarbij zijn het kinderen die graag alles vanuit het grote geheel overzien en de samenhang tussen elementen goed zien. Daarentegen hoofd- en bijzaken scheiden, verschillen ontdekken zijn dan weer een stuk lastiger…. Problemen, die veelal op school zichtbaar worden. Deze problemen zijn dan niet omdat de lesstof te moeilijk is, maar omdat de talige, procedurele manier van lesgeven en toetsen niet aansluit bij hun visuele manier van denken. Er komt dan niet uit wat er in zit en dat levert regelmatig frustratie op. En dat kan dan weer tot faalangst, gedrags- of motivatieproblemen leiden…

Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken

  • Wereldspel- een non-verbaal instrument, waarmee o.a. de denkvoorkeur kan worden vastgesteld

  • Pedagogisch en didactisch onderzoek- meet leeronderdelen zoals lezen, rekenen, spelling en tekstbegrip en geeft zicht op de stagnaties

  • Geheugenonderzoek- geeft sterke en zwakke leeringangen aan

  • Oogscreening- geeft aan of beide ogen goed samenwerken

  • Leerstijlentest- geeft de beste manier van werken aan

Daarnaast geeft een beknopte non-verbale intelligentietest en het wereldspel gezamenlijk een indicatie van het cognitieve niveau.

Het complete onderzoek wordt middels een schriftelijk verslag met advies afgerond.

Kosten: € 795,- incl BTW

Wilt u meer lezen over beelddenken? Leest u dan verder op de website van het Instituut Kind in Beeld https://www.kindinbeeld.nl/beelddenken

Aankomende activiteiten

6 juni

Start 3-daagse cursus Plusklas opzetten

23 sep

Start opleiding Hoogbegaafdheids- coördinator VO maandag Leidschendam

30 sep

Start opleiding Hoogbegaafdheids- coördinator PO Maandaggroep Leidschendam

2 okt

Start opleiding Hoogbegaafdheids- coördinator PO Woensdaggroep Leidschendam

14 okt

Start opleiding Hoogbegaafdheids- coördinator PO Limburg- Echt