Privacy

Privacyverklaring

Veronique Swillens- Ster(k) in Hoogbegaafdheid

Hooikamp 62, 2264JV Leidschendam

KVK nummer: 67773095

Versie 25 maart 2020

Je bezoekt mijn website www.sterkinhoogbegaafdheid.nl voor informatie. Bij verdere interesse vul je het contactformulier in, stuur je me een e-mail of hebben we telefonisch contact. Je doet een aanvraag voor een intakegesprek, een offerte, een begeleidings- of adviestraject of een van de andere diensten. We verzegelen een opdracht, we voeren gesprekken, er wordt onderzoek gedaan en er is sprake van verslaglegging. Daarbij laat je (al dan niet online) sporen en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Heb je dus vragen over deze privacyverklaring, stel ze dan gerust. Contactgegevens staan onderin.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief gebruik ik je gegevens alleen voor dat doel. Als je een kennismakingsgesprek aanvraagt via de button naar het contactformulier, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Ik gebruik je adres alleen voor een eventueel huisbezoek en latere facturering. Eventuele persoonlijke toelichting sla ik op in je dossier. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Ster(k) in hoogbegaafdheid, worden je persoonsgegevens en mogelijk die van je kind verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, mogelijke privé-informatie. Bij begeleiding zal het behandelplan, de voortgang en de evaluatie opgeslagen worden. Bij onderzoeken worden de onderzoeksverslagen opgeslagen.

Tijdens scholingsmomenten (cursussen, opleidingen, workshops, teamtrainingen) maak ik soms foto’s; ook deze beschouw ik als persoonsgegevens.

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met je op te nemen, om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een begeleidingstraject, een onderzoek of een training) en om je te informeren over het aanbod. Ik gebruik je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over aan de begeleiding of het onderzoek gerelateerde zaken. Ook als je een vraag stelt, verwerk ik je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden of nieuwsbrieven te versturen. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit of dienst van Ster(k) in hoogbegaafdheid of om je informatie te geven. Wil je niet benaderd worden? Dan kun je dit altijd aangeven, bijvoorbeeld door een reactie te sturen op de bewuste mail.

Verwerkt Ster(k) in hoogbegaafdheid ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Ik verwerk alleen bijzondere persoonsgegevens als ik dat moet op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat mij vraagt. In dat laatste geval verwerk ik deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan bijzonderheden met betrekking tot de gezondheid die van belang zijn voor de begeleiding.  Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Gegevens van je kind worden gedeeld – alleen na je uitdrukkelijke toestemming – met de school en/of eventuele andere behandelaars.

Foto’s worden – alleen na je uitdrukkelijke toestemming – gebruikt op social media (zoals facebook en LinkedIn) of als foto op de website. Hierbij worden geen namen genoemd noch wordt er persoonlijke informatie beschreven.

Uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening worden gegevens met anderen gedeeld. Daarbij kun je denken aan:

  • de belastingadviseur en mijn administratiekantoor, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
  • de bank, vanwege de verwerking van betalingen
  • de webhoster, voor de verwerking van de gegevens uit het contactformulier
  • de nieuwsbriefsoftware, voor het verzenden van de digitale nieuwsbrief

Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen.

Cookies – laat ze voor je werken

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Waar worden je gegevens vastgelegd en hoe zijn ze beveiligd?

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden vastgelegd op mijn laptop en op een externe harde schijf. Beide zijn beveiligd met een wachtwoord. De inhoud is encrypted.

Daarnaast is de laptop zodanig ingesteld, dat bij inactiviteit het beeldscherm automatisch wordt vergrendeld. Ik surf via beveiligde WiFi en mijn laptop is niet detecteerbaar binnen netwerken. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’) en mijn laptop is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd.

De externe harde schijf wordt in een gesloten kast opgeborgen.

Wanneer ik videobel, gebruik alleen veilige software, waar een verwerkersovereenkomst mee afgesloten is. Er worden uit principes geen opnames gemaakt. Tenzij we anders beslissen en alleen met toestemming van alle deelnemende partijen. De opnames worden ook niet gedeeld met derden, zonder wederzijdse toestemming.

Met het bovenstaande neem ik maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van het laatst genoten contactmoment. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Medische gegevens moeten van de wet 15 jaar bewaard blijven. Mocht de wetgeving veranderen, dan voegt Ster(k) in hoogbegaafdheid zich daarnaar.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem contact op en ik maak het voor je in orde, tenzij de wet het mij anders voorschrijft. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op je verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage/correctie/verwijdering door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via:

info@sterkinhoogbegaafdheid.nl

Hartelijke groet,

Veronique Swillens

Ster(k) in hoogbegaafdheid

Hooikamp 62

2264JV Leidschendam

06-44450871

Aankomende activiteiten

6 juni

Start 3-daagse cursus Plusklas opzetten

23 sep

Start opleiding Hoogbegaafdheids- coördinator VO maandag Leidschendam

30 sep

Start opleiding Hoogbegaafdheids- coördinator PO Maandaggroep Leidschendam

2 okt

Start opleiding Hoogbegaafdheids- coördinator PO Woensdaggroep Leidschendam

14 okt

Start opleiding Hoogbegaafdheids- coördinator PO Limburg- Echt