School-kindonderzoek

Een slimme leerling, die je maar niet gemotiveerd krijgt…

Een slimme leerling, die je verrijkingswerk biedt, maar er maar niet enthousiast van lijkt te worden….

Een slimme leerling, die het op school goed lijkt te doen, maar thuis zijn frustraties uit….

Heb je een slimme leerling op jouw school, waarvoor je op zoek bent naar passend aanbod en begeleiding, en heb je behoefte naar concrete adviezen, die je écht verder helpen?

Heeft u een kind, “waar er maar niet uitkomt wat er inzit”? Een kind, waarbij het de school niet lukt om de juiste aanpak toe te passen, zodat uw kind op een fijne manier naar school gaat en laat zien wat hij waard is? Twijfelt u misschien of u als ouder uw kind anders zou kunnen ondersteunen?

Maak dan gebruik van een school-kindonderzoek.

Hierbij worden de onderwijsbehoefte en de begeleidingsbehoefte in kaart gebracht. Daarnaast ontvang je praktische adviezen, die snel in de praktijk gebracht kunnen worden. Op deze wijze krijg je als school en als ouder een goed beeld hoe jouw leerling/kind verder geholpen kan worden en wat daar voor nodig is.

Hoe ziet het er uit?

Het school-kindonderzoek start met een tweetal intakegesprekken om de probleemstelling helder te krijgen. Deze gesprekken worden gevoerd met de school (veelal de groepsleerkracht en/of de IB-er) en met de ouders. Deze gesprekken vinden afzonderlijk van elkaar plaats.

Het onderzoek vervolgt met een observatie van de leerling. De observatie geeft een beeld van de leerling en van de schoolse situatie. Omdat het bij deze kinderen uitermate belangrijk is om ze mede-eigenaar te maken van hun eigen leerproces volgt in de meeste gevallen een kindgesprek.

Met al deze input wordt er een analyse gemaakt van het probleem. Hierin worden ook de resultaten van de leerling en eventuele onderzoeksrapportages geanalyseerd om het beeld compleet te maken.

Vanuit deze analyse volgt een beeld van de onderwijs- en begeleidingsbehoefte van de leerling. Hieraan gekoppeld ontvang je handelingsadviezen, gestoeld op de dagelijkse praktijk. In de eindgesprekken wordt alles toegelicht.

Dit onderzoek kenmerkt zich door de vakinhoudelijk didactische en pedagogische kennis van de afnemer. U kunt dus ook naast de observaties, ook inhoudelijke analyses en praktische handvatten verwachten.

Kosten: € 795,- incl. BTW

Voorwaarde voor het school-kindonderzoek op initiatief van ouders:

Om een school-kindonderzoek succesvol te maken, is er een school nodig die open staat voor het onderzoek, er aan mee wil werken en het voornemen uitspreekt om met de handelingsadviezen aan de slag te gaan.

Het beste resultaat wordt dan ook behaald als school achter het onderzoek staat. Naast het eindgesprek met de ouders, vindt er dan ook een gezamenlijk eindgesprek plaats.

Aankomende activiteiten

6 juni

Start 3-daagse cursus Plusklas opzetten

23 sep

Start opleiding Hoogbegaafdheids- coördinator VO maandag Leidschendam

30 sep

Start opleiding Hoogbegaafdheids- coördinator PO Maandaggroep Leidschendam

2 okt

Start opleiding Hoogbegaafdheids- coördinator PO Woensdaggroep Leidschendam

14 okt

Start opleiding Hoogbegaafdheids- coördinator PO Limburg- Echt