Scholen begeleiding

Ster(k) in hoogbegaafdheid heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van scholen naar beter passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Een verandertraject start altijd met een intake, waarbij we gezamenlijk in kaart brengen waar de sterke kanten liggen van de school en waar kansen liggen om te ontwikkelen.

Verandertrajecten zijn altijd maat-trajecten, waarbij er steeds bekeken wordt wat er nodig is binnen een school, binnen een team, met de huidige leerlingpopulatie. De impulsen en interventies worden samen ontworpen: Is er behoefte aan teamtrainingen, klassenobservaties, intervisiemomenten, begeleiding van de schoolleiding of intern begeleider, begeleiding van de werkgroep, …?

We zoeken gezamenlijk de balans tussen autonomie en de juiste mate van begeleiding om tot een langdurig resultaat te komen.

Kernwoorden: energiek, persoonlijk, praktisch, doelgericht, maatwerk, betrokken, met kennis van zaken.

Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. Zo kunnen we samen onderzoeken wat we voor jullie kunnen betekenen.

Aankomende activiteiten

18 sep

Workshop Introductie op Hoogbegaafdheid

23 sep

Start opleiding Hoogbegaafdheids- coördinator VO maandag Leidschendam

26 sep

Start cursus Plusklas Opzetten

30 sep

Start opleiding Hoogbegaafdheids- coördinator PO Maandaggroep Leidschendam

2 okt

Start opleiding Hoogbegaafdheids- coördinator PO Woensdaggroep Leidschendam

14 okt

Start opleiding Hoogbegaafdheids- coördinator PO Limburg- Echt