Cursussen

SterK in hoogbegaafdheid biedt verscheidene cursussen: Meerdaagse cursussen, korte cursussen en masterclasses (extra verdiepingscursussen). Hieronder tref je de data en de bijbehorende studiegidsen. Liever binnen je school, samenwerkingsverband of organisatie een cursus op maat?  Dat is zeker mogelijk. Neem vooral contact met ons op. 

Wil je je opgeven voor een van onderstaande cursussen? Vul dan het contactformulier in of stuur een mailtje naar: veronique@sterkinhoogbegaafdheid.nl 

Voor het schooljaar 2023-2024 staan de volgende cursussen gepland.

Meerdaagse cursussen

Deze cursussen kenmerken zich doordat je meerdere dagen sterk praktisch bezig bent binnen hetzelfde onderwerp.

  • Plusklas opzetten (3 dgn): 26 september-3 en 10 oktober en 6-13-20 juni

In de cursus Plusklas opzetten leer je hoe je gedegen een plusklas opzet. Je leert rekening houden met verschillende facetten en de inhoud van je plusklas af te stemmen op je doelgroep en de doelen die je met hen wil behalen. Ook leer je technieken om je eigen verrijking vorm te geven. Voor nieuw te starten plusklassen of voor als je je plusklas wil upgraden. Na 3 dagen ben jij ready-to-go!

  • Hoogbegaafde leerling in de klas (2 dgn): 25-26 oktober en 6-7 maart

In de cursus HB-leerling in de klas leer je een hoogbegaafde leerling in de klas te begeleiden en het onderwijsaanbod vorm te geven. Veel praktische tools, maar ook wat achtergrondinformatie. Je duikt 2 dagen in de wereld van de hoogbegaafde leerling. Hierna kan jij met deze leerling “lezen en schrijven”;)

Meer weten over onze meerdaagse cursussen?

Korte cursussen

Deze cursussen zijn ontwikkeld voor beginners en gevorderden. Ook hierbij koppelen we de handvatten direct aan de praktijk.

  • Verrijking bij kleuters: 22 april

In deze 1-daagse cursus duik je in de wereld van de slimme kleuter. Je onderzoekt wat deze nodig heeft in het leerproces. Je leert verschillende verrijkingstechnieken: voor het spel in de hoeken en voor je verrijkingsmateriaal. Je rugzak gaat vol ideeën weer naar huis.

  • Vroegsignalering: 13 november

Wist je dat een jonge kleuter met (hoog)begaafdheidskenmerken de kunst verstaat zich razendsnel aan te passen? Dus is het van belang zo vroeg mogelijk te signaleren. In deze middag leer je over kenmerken van slimme peuters en kleuters. Je maakt kennis met verschillende signaleringsinstrumenten en bekijkt op welke manier deze iets voor jouw school kunnen betekenen.

  • Verrijken en stimuleren signaleren: 20 november en 15 mei

Deze dag ga je heel praktisch aan de slag. Je leert je instructie te verrijken. Ooit van top-down leren en van een 20 seconde mini-uitleg? Jij leert hoe je je instructie zo kunt aanpassen dat álle leerlingen er baat bij hebben. Je leert verschillende verrijkingstechnieken en uiteraard oefenen we daar mee. Hierdoor kun jij verrijkingsmateriaal op waarde schatten, maar ook zelf ontwerpen. En door dit toe te passen krijg je ook de gelegenheid die onderduikende leerling te signaleren. Heb je er al zin in?

Meer lezen over onze korte cursussen? Klik op de link!

Masterclasses

Deze masterclasses zijn ontwikkeld voor deelnemers, die zich al eerder verder in Hoogbegaafdheid hebben verdiept. Er wordt uitgegaan van een bepaalde basiskennis. In de masterclasses wordt de theorie actief gekoppeld aan de praktijk.

  • Dabrowski: overexcitabilities en gedrag: 15 november en 24 april

Overgevoeligheden of hyperstimuleerbaarheden, die soms zorgen voor uitdagingen in het gedrag. Leer kijken achter het gedrag en ervaar wat leerlingen nodig hebben.

  • Embodio’s / hindernissen: 25 september en 31 januari

Hoogbegaafdheid is een prachtig talent dat met de juiste voeding en begeleiding tot bloei kan komen. Als we zicht krijgen op de hindernissen die hoogbegaafde leerlingen kunnen ervaren, kunnen we hen helpen om daadwerkelijk hun potentieel te benutten.

  • Onderpresteren: 2 november en 28 februari

Binnen deze masterclass duiken we in het onderpresteren; Wat is onderpresteren en wat is er allemaal van invloed op? Door goed te analyseren, kunnen we komen tot een plan van aanpak.

  • Motivatieproblemen: 6 december en 4 april

Die onderuitgezakte leerling, die alles saai vindt en waarvan de resultaten achterblijven verder leren helpen? Leer welke elementen bijdragen aan motivatie, waardoor je zicht krijgt op wat deze leerling nodig heeft om op te bloeien en van zijn of haar talenten gebruik te kunnen maken.

Meer weten over onze masterclasses? Klik dan op onderstaande link voor de studiegids.

Op alle cursussen zijn uiteraard onze algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing.

Ster(k) in hoogbegaafdheid is een CRKBO erkende instelling.

Aankomende activiteiten

6 dec

Masterclass Motivatieproblemen

11 dec

Workshop Introductie op Hoogbegaafdheid (VOL)

24 jan

Workshop Verrijken met Denkroutes

31 jan

Masterclass Embodio’s en hindernissen bij ontwikkeling HB-ers

28 maart

Masterclass Onderpresteren