Begeleiding scholen

Passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen: het hoort bij de basisondersteuning. Dat lijkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt dat toch een stuk moeilijker. Het raakt leerkrachtvaardigheden, kennis, organisatie, klassenmanagement, overtuigingen, visie, leiderschap, …

Door jarenlange ervaring in het begeleiden van scholen naar beter onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen, kan Ster(k) in hoogbegaafdheid jouw school echt een stap verder helpen. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding van een verbetertraject binnen de schoolorganisatie. Uitgangspunten zijn: trajecten op maat, uitgaan van sterke kanten, bouwen met de gehele school, interventies die passend zijn bij de school en het team en inzetten op een duurzame ontwikkeling.

Kortere impulsen zijn ook mogelijk, zoals:

  • Ondersteuning bij het opzetten van een plusklas

  • Ondersteuning bij het formuleren van de afspraken in een beleidsstuk

  • Coaching of begeleiding van een (plusklas) leerkracht

  • Begeleiding signaleringsproces

  • Teamtraining, studiedag

  • Individuele begeleiding leerling

  • Audit om een beginsituatie vast te stellen van waaruit gewerkt kan worden

  • Actieve deelname aan gesprekken, aansluiten bij een ondersteuningscommissie

  • Verzorgen van een ouderavond

Ster(k) in hoogbegaafdheid gelooft in begeleiding op maat. Hoogbegaafde leerlingen zijn allen uniek en ook scholen zijn niet allemaal hetzelfde. Ik kom daarom graag bij je op school om de situatie in kaart te brengen en gezamenlijk passende begeleiding te formuleren.

Neem contact op voor een afspraak om gezamenlijk de mogelijkheden te bekijken.

Aankomende activiteiten

6 juni

Start 3-daagse cursus Plusklas opzetten

30 sep

Start opleiding Hoogbegaafdheids- coördinator Maandaggroep Leidschendam

2 okt

Start opleiding Hoogbegaafdheids- coördinator Woensdaggroep Leidschendam

14 okt

Start opleiding Hoogbegaafdheids- coördinator Limburg- Echt