• Header

Beelddenkonderzoek

Een goede intelligentie, maar toch niet mee kunnen komen op school? Problemen bij lezen, automatiseren of spelling. Het grote geheel kunnen overzien, maar details worden vergeten? Soms lijken problemen op school op het eerste gezicht onverklaarbaar. Toch zou het kunnen dat een versterkt visueel denken en een minder sterk ontwikkeld verbaal denken in de weg zit bij het leren op school. Dat wordt ook wel “beelddenken” genoemd. Beelddenken ( in de wetenschap “visueel leersysteem” genoemd) is de oorspronkelijke manier van mensen om informatie te verwerven en te verwerken. Vanuit het geheel, associatief, zintuiglijk en met beeld. Taaldenken (in de wetenschap “verbaal leersysteem” genoemd) is een aangeleerde manier van informatie verwerven en verwerken. Vanuit details, op volgorde en met woorden en begrippen.

Hoe zit dat nu precies?

Beelddenken hoort bij mensen. Als baby waren we volledig visueel ingesteld. Er was nog geen taal! In de loop der jaren leren we het verbale (talige) denken aan. Door te praten en te luisteren, maar ook door het aanleren van regels, volgordes en het zien van verschillen in plaats van overeenkomsten.

In onze maatschappij kunnen we niet zonder het verbale denken. En ook op school wordt er een flink beroep gedaan op het verbale denken. Voor alle kinderen is deze omschakeling wennen, maar bij de meeste kinderen gaat dit goed.  Dan gaat de visuele voorkeur goed samen met het opkomende verbale denken. Soms zetten mensen het visuele (en daarmee ook het associatieve en creatieve denken) in de kast om plaats te maken voor het verbale denken.

Veelal gaan beide manieren van denken hand in hand.

Veel hoogbegaafden hebben een voorkeur voor visueel (en daarmee ook associatief en creatief) denken. Je kunt namelijk vele malen sneller in beelden denken dan in woorden. En dat is fijn als je snelle hersens hebt!

Wanneer daarmee de ontwikkeling van het verbale denken achterblijft (bijv. door dyslexie, concentratieproblemen, een lage of juist te hoge cognitie of een sterk persoonlijke voorkeur voor visueel denken), kan dit problemen opleveren. Problemen worden zichtbaar- zoals bij het lezen, spellen, rekenen, automatiseren, maar ook elementen als de tijd in de gaten houden en plannen/organiseren zijn soms moeilijk. Daarbij zijn het kinderen die graag alles vanuit het grote geheel overzien en de samenhang tussen elementen goed zien. Daarentegen hoofd- en bijzaken scheiden, verschillen ontdekken zijn dan weer een stuk lastiger…. Problemen, die veelal op school zichtbaar worden. Deze problemen zijn dan niet omdat de lesstof te moeilijk is, maar omdat de talige, procedurele manier van lesgeven en toetsen niet aansluit bij hun visuele manier van denken. Er komt dan niet uit wat er in zit en dat levert regelmatig frustratie op. En dat kan dan weer tot faalangst, gedrags- of motivatieproblemen leiden…

Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken

Het op tijd signaleren leerproblemen als gevolg van een bepaalde denkvoorkeur is belangrijk. Het menselijk brein is tot rond het 10e levensjaar nog volop bezig om het talige brein te ontwikkelen. Met de juiste begeleiding en inzicht in eigen manier van denken, kan er nog veel veranderen…

Ster(k) in hoogbegaafdheid is bevoegd om in samenspraak met ouders en leerkracht middels een Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken te diagnosticeren. Het onderzoek neemt met het kind zelf neemt ongeveer 2, 5 tot 3 uur in beslag. Van dit onderzoek wordt uitgebreid verslag gemaakt dat met ouders wordt besproken. Een intakegesprek gaat hieraan vooraf (dit kan eventueel telefonisch).

Inhoud van het onderzoek:

-          Wereldspel- een non-verbaal instrument, waarmee o.a. de denkvoorkeur kan worden vastgesteld

-          Pedagogisch en didactisch onderzoek- meet leeronderdelen zoals lezen, rekenen, spelling en tekstbegrip en geeft zicht op de stagnaties

-          Geheugenonderzoek- geeft sterke en zwakke leeringangen aan

-          Oogscreening- geeft aan of beide ogen goed samenwerken

-          Leerstijlentest- geeft de beste manier van werken aan

Daarnaast geeft een beknopte non-verbale intelligentietest en het wereldspel gezamenlijk een indicatie van het cognitieve niveau.

Het complete onderzoek wordt middels een schriftelijk verslag met advies afgerond.

Kosten: € 595,- incl BTW

Wilt u meer lezen over beelddenken? Leest u dan verder op de website van het Instituut Kind in Beeld https://www.kindinbeeld.nl/beelddenken

Agenda

 • Slimme kleuters vervroegd doorstromen naar groep 3

  April/mei is zo’n beetje de tijd waarop de meeste scholen, samen met ou...

  Lees meer
 • Een hoogbegaafd kind in groep 3. Wat nu?

  Groep 3 is voor veel kinderen spannend. Zo ook voor het hoogbegaafde kind. Oo...

  Lees meer
Agenda overzicht
 • School-kindonderzoek

  School-kindonderzoek

  Een slimme leerling, die je maar niet gemotiveerd krijgt… Een slimme leerling, die je verrijkingswerk biedt en er maar...

  Lees meer
 • Begeleiding scholen

  Begeleiding scholen

  Passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen: het hoort bij de basisondersteuning. Dat lijkt eenvoudig...

  Lees meer
 • Cursus

  Cursus

  Hoogbegaafde leerling in de klas: Een praktische cursus, waarbij je de basisbeginselen leert van het begeleiden...

  Lees meer
 • Opleiding

  Opleiding

  Hoogbegaafdheidscoördinator op school: In deze opleiding word je opgeleid tot hoogbegaafdheidscoördinator...

  Lees meer
 • Ster(k) Faalangsttraining

  Ster(k) Faalangsttraining

  Spanning, wanneer je presteren moet… Buikpijn, hoofdpijn…. Instelling: Ik kan het of ik kan het niet… Te perfectionistisch….

  Lees meer

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.