• Header

Didactisch onderzoek

Het grote doel van school is dat je er iets leert. Maar als het niveau van het kind niet goed zichtbaar is, is het moeilijk om op het juiste niveau aan te sluiten. Met als gevolg dat een kind juist niets leert en veelal dingen doet die het allang beheerst.

Het is dus van groot belang dat het juiste niveau helder is, zodat je kunt aansluiten bij de “zone van de naaste ontwikkeling”, oftewel de leerzone.  Alleen dan kan een kind tot leren komen. 

Maar wat nu als je kind zijn of haar niveau niet laat zien? Bijvoorbeeld omdat het al heel lang niet op het juiste niveau is aangesproken, met onderpresteren tot gevolg. Of omdat je kind faalangstig is en dat in de weg zit bij het maken van toetsen. Of…..

 

Tijdens het didactisch onderzoek (doortoetsen) wordt met behulp van de Schoolvaardigheidstoetsen van Teije de Vos e.a. het didactisch niveau in kaart gebracht van uw kind. Dit gebeurt op de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, hoofdrekenen en spelling of op afspraak een deel daarvan. Met dit onderzoek wordt het didactisch niveau bepaald. Niet alleen wat beheerst wordt, maar ook wat de zone van de naaste ontwikkeling is.

Deze Schoolvaardigheidstoetsen zijn goedgekeurd door de COTAN en de Onderwijsinspectie. De toetsen meten dezelfde didactische vaardigheden als de CITO-toetsen (daardoor zijn de uitslagen ook goed te interpreteren door scholen), echter de talige context is veelal weggelaten. Dit is voor veel hoogbegaafde kinderen fijn, omdat zij juist door die context aan het denken gezet worden, wat regelmatig een verkeerd antwoord oplevert.

               

Denk maar aan deze opgave:

Er is een grasveld van 50 bij 100 meter. Hoeveel meter heb je gelopen als je er een rondje omheen hebt gelopen?

Je hoofd kan dan flink op hol: Hoe kun je een rondje lopen om een rechthoekig veld? Je loopt misschien niet helemaal recht, dus er komt vast een paar meter bij… En wat nu als je de hoeken afsnijdt; meestal loop je niet precies in een hoek…. En ga zo maar door.

 

Heldere opdrachten geven meer kans op heldere antwoorden.

In een veilige setting krijgt uw kind alle ruimte om te laten zien wat het in huis heeft.

Tijdens het onderzoek wordt uw kind geobserveerd, wordt er ingespeeld op mogelijke faalangst en andere dingen die uw kind in de weg kunnen zitten. Hierdoor is de kans het grootst, dat er een reëel beeld geschetst wordt.

 

Hoe ziet het er uit?

-          Intakegesprek (kan telefonisch)

-          Afname didactisch onderzoek incl observatie

-          Verslag, zowel van de observatie als van de resultaten. Daarnaast aanbevelingen voor het aanbod op school, zo praktisch en concreet mogelijk.

-          Nagesprek met ouders

 

Kosten: € 595,- incl. BTW

 

Daarnaast is het mogelijk om ook aan te sluiten bij het gesprek op school, om daar het verslag toe te lichten en hen te helpen helder te krijgen welke mogelijkheden voor hen haalbaar zijn om uit te voeren. Dit kan eenmalig en bedraagt dan € 95,- incl BTW.

 

Het is ook mogelijk een schoolabonnement af te sluiten. Bij een schoolabonnement sluit ik 5x per jaar aan bij een gesprek op school. Ik maak verslag van de gesprekken. Ik help de school (en daarmee kind en ouders) om heldere afspraken te maken en te concretiseren. Bij de vervolggesprekken is het dan mijn rol om terug te komen op gemaakte afspraken en vervolgstappen met de school af te spreken. Hiermee voorkomt u dat u zich de “zeurouder” voelt en kunt u deelnemen aan het gesprek in uw rol als ouder.

Een schoolabonnement bedraagt € 650,- incl BTW.

 

*NB Uiteraard is het ook voor scholen mogelijk om didactisch onderzoek af te nemen of een schoolabonnement af te sluiten.

Agenda

 • Slimme kleuters vervroegd doorstromen naar groep 3

  April/mei is zo’n beetje de tijd waarop de meeste scholen, samen met ou...

  Lees meer
 • Een hoogbegaafd kind in groep 3. Wat nu?

  Groep 3 is voor veel kinderen spannend. Zo ook voor het hoogbegaafde kind. Oo...

  Lees meer
Agenda overzicht
 • School-kindonderzoek

  School-kindonderzoek

  Een slimme leerling, die je maar niet gemotiveerd krijgt… Een slimme leerling, die je verrijkingswerk biedt en er maar...

  Lees meer
 • Begeleiding scholen

  Begeleiding scholen

  Passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen: het hoort bij de basisondersteuning. Dat lijkt eenvoudig...

  Lees meer
 • Cursus

  Cursus

  Hoogbegaafde leerling in de klas: Een praktische cursus, waarbij je de basisbeginselen leert van het begeleiden...

  Lees meer
 • Opleiding

  Opleiding

  Hoogbegaafdheidscoördinator op school: In deze opleiding word je opgeleid tot hoogbegaafdheidscoördinator...

  Lees meer
 • Ster(k) Faalangsttraining

  Ster(k) Faalangsttraining

  Spanning, wanneer je presteren moet… Buikpijn, hoofdpijn…. Instelling: Ik kan het of ik kan het niet… Te perfectionistisch….

  Lees meer

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.